热门标签

Quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng

时间:3周前   阅读:2

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên trao “Huân chương Lao động hạng Ba” cho Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố về đổi mới phong trào thi đua yêu nước, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng và UBND quận đã phát động phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực công tác, tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Kết quả, năm 2022, kinh tế quận tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch tăng 15,9% so với năm 2021 và tăng 3,8% so với kế hoạc. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 14.732 tỷ đồng bằng 131% dự toán năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế ngoài quốc doanh đạt 10.872 tỷ đồng bằng 142% dự toán, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện tập thể và các cá nhân 

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo đồng bộ với các giải pháp quyết liệt: Với cách làm phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền vận động với xử lý vi phạm đã tạo được chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của người dân, nhiều người dân đồng tình ủng hộ và đã tự giác chấp hành. Bộ mặt đô thị của quận có chuyển biến rõ nét tạo điểm nhấn nổi bật của Thủ đô, nhất là trên các tuyến phố chính và khu vực trọng điểm.

Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định trao cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" cho các tập thể

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hoá lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật được triển khai nghiêm túc; rà soát, tinh gọn bộ máy, kiện toàn tổ chức các phòng, ban, đơn vị, trường học; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh trao khen thưởng cho các "Tập thể lao động xuất sắc" 

Đặc biệt, phong trào thi đua từ quận đến cơ sở tiếp tục được triển khai sâu rộng ở các cấp, các ngành, toàn diện trên các lĩnh vực công tác của đời sống xã hội, góp phần tích cực cùng quận vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

,

Telegram获取群成员www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram获取群成员包括Telegram获取群成员、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram获取群成员为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể

Với những thành tích toàn diện trên, năm 2022, Nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm vinh dự được Cụm thi đua số 8 đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố tặng thưởng “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”. Đặc biệt, Ban Dân vận Quận ủy vinh dự được tặng “Huân chương Lao động hạng Ba”; 1 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và nhiều tập thể được tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua Thành phố; Bằng khen của UBND Thành phố, Tập thể lao động xuất sắc.

Quận cũng đã biểu dương, khen thưởng: 44 tập thể Lao động tiên tiến, 94 tổ, đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 226 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 80 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Cũng tại hội nghị, UBND quận Hoàn Kiếm đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các phòng chuyên môn và UBND 18 phường trên địa bàn (Phòng Nội vụ xếp thứ nhất với 96,50%; phường Hàng Bài xếp thứ nhất với 93,06%).

Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Đỗ Đức Thịnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các cá nhân

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh thuận lợi cơ bản, Hoàn Kiếm cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân trong quận quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua, bứt phá hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, năm với chủ đề công tác năm của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và của quận là “Kỷ cương - An toàn - Phát triển”.

Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần người đứng đầu phải tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định đề nghị các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm phương châm “Quản lý tốt - Điều hành tốt - Phối hợp tốt - Kiểm soát tốt”; thực hiện nguyên tắc 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; huy động cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Từng phòng, ban, đơn vị từ quận đến phường tập trung rà soát, tham chiếu kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chú trọng việc khắc phục ngay các hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 7 Chương trình, 33 Đề án của Quận ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; từ đó, có những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 26 Đại hội Đảng bộ quận và các nhiệm vụ trọng tâm Thành phố giao.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các phòng, ban, đơn vị, các phường cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, hướng về cơ sở, lấy địa bàn tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học để tổ chức thiết thực các phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa và làm theo trên địa bàn quận.

上一篇:正式任命!广东队队长到广东工业大学任教 朱芳雨深谋远虑

下一篇:Xuất khẩu trực tiếp và trực tuyến sang EU chịu nhiều quy định về an toàn sản phẩm

网友评论